METODIKA VÝBERU KANDIDÁTA

Kandidáti na projekt Erasmus+ sú na našej škole vyberaní na základe:

  • študijných výsledkov v odborných predmetoch
  • odporúčania triedneho učiteľa
  • motivačného listu "Prečo som práve ja najvhodnejší kandidát?"
  • životopisu
  • prejavu, slušnosti, disciplinovanosti