ABSOLVENTI PRAXE

NET UNIVERSITY s.r.o.

net-university.cz

Peter Bínovský

Kristián Vida

IT pracovníci vo firme NET UNIVERSITY s.r.o. 

Spoločnosť poskytujúca špecializované informačné systémy pre vzdelávanie. 

Súčasť spoločnosti OLC Systems, ktorej podstata spočíva vo vytváraní softwareu, predovšetkým však informačných systémov. Spoločnosť OLC Systems vyvíja výrobné a evidenčné informačné systémy pre Internet aj počítačové a mobilné aplikácie.  


AGAMOS s.r.o.

Agamos s.r.o.

Martina Jašová

Martina Sláviková 

Administratívne pracovníčky vo firme AGAMOS s.r.o.  

Agamos sro. je česká sprostredkovateľská organizácia pôsobiaca na strednej a severnej Morave. Organizácia sa zaoberá vzdelávaním dospelých osôb, organizáciou rekvalifikačných kurzov a akreditovaných kurzov pre pedagogických pracovníkov. 


ČSAD Logistik a.s.

ČSAD Logistik a.s.

Sandra Bílá

Dominika Teličiaková 

Administratívne pracovníčky vo firme ČSAD Logistik Ostrava a.s. - Oddelenie účtovníctva

Stanislav Srnka

Dávid Štadler

Logistickí pracovníci vo firme ČSAD Logistik Ostrava a.s. - Oddelenie výdaja a príjmu, personalistika.

Firma ČSAD Logistik Ostrava a.s. sa zaoberá poskytovaním prepravy a služieb prostredníctvom nákladnej a osobnej dopravy.


DPMO a.s.

DPMO.a.s.

Leona Bartovičová

Jakub Uváčik

Administratívni pracovníci vo firme DMPO a.s. 

Dopravný podnik mesta Olomouc zabezpečuje mestskú hromadnú dopravu v meste Olomouc pomocou električkovej a autobusovej prepravy.   


FOFRnet s.r.o.

FOFRnet s.r.o.

Frederik Rampák

Martin Mesko

Sieťoví pracovníci vo firme Fofrnet - Komplexná realizácia dátovej a fyzickej vrstvy OSI modelu.

Firma Fofrnet poskytuje komplexné zavedenie komunikačnej a sieťovej konektivity do Vášho vchodu, domu, firmy. 


KAR mobil s.r.o.

KAR mobil s.r.o.

Tomáš Sklenár

Martin Pipaš

Servisný pracovníci vo firme KAR mobil - Komplexné diagnostikovanie a opravy. 

Firma KAR mobil poskytuje komplexné servisné služby pre nákladnú a autobusovú dopravu.ONYX engineering, spol. s.r.o.

ONYX engineering, spol. s.r.o.

Dávid Fodor

Patrik Pagáč

Pracovníci ISP vo firme Onyx engineering - konfigurácia, riešenie problémov s konektivitou.

Spoločnosť Onyx engineering poskytuje dátové a hlasové služby ako aj služby systémovej a technickej podpory pre firmy. 

Spoločnosť tiež ponúka školenia v oblasti technických a humanitných odborov.OL TRANS CZ s.r.o.

OL TRANS CZ s.r.o.

Karolína Ujlacká

Jana Šandorová

Administratívne pracovníčky firmy OL TRANS CZ s.r.o v oblasti dispečingu a nákladnej cestnej dopravy. 

Spoločnosť OL TRANS CZ s.r.o. je dopravná spoločnosť, ktorá poskytuje nákladnú cestnú dopravu do celej Európskej únie.