ERASMUS PLUS
SINCE 2016


Erasmus+ 2019 - 2020

Začiatok už čoskoro . . .

TURNUS 2019
TURNUS 2019

Opäť tento rok máme možnosť zúčastniť sa zahraničnej odbornej praxe u nášho zahraničného partnera v Českej republike. Pripravili sme pre našich žiakov kvalitnú  odbornú prax v trvaní 14 dní pre všetky odbory, ktoré sa vyučujú na našej škole.

Okrem iného aj po prvý krát žiaci z odboru Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách - sieťové technológie a komunikačná bezpečnosť budú mať možnosť vyskúšať si riadenie železničnej dopravy z Centrálneho dispečerského pracoviska  v Přerove.ERASMUS + 2019 - 2020
ERASMUS + 2019 - 2020

                                      TURNUS 2019

Turnus už tretieho ročníka projektu Erasmus+ na našej škole sa začne po začiatku školského roka v mesiaci október v meste Olomouc a v meste Přerov. Naši žiaci sa opäť môžu tešiť na nové zážitky a skúsenosti zo zahraničnej stáži. Veríme, že sa všetci úspešne a s elánom budú podieľať na naplnení cieľov, ktoré vyplývajú zo zamerania nášho nového projektu "Doprava v digitálnom veku".


                                      TURNUS 2018

Turnus druhého ročníka projektu Erasmus+ na našej škole sa zahájil dňa 9. 04. do 20. 04. 2018 príchodom na strednú Moravu do mesta Olomouc. Po ubytovaní boli všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili projektu oboznámení so svojimi pracovnými stanoviskami, resp. presnou adresou prislúchajúcej firmy. Všetci úspešne a s elánom absolvovali prax.


TURNUS 2016 - 2017

Prvý ročník projektu Erasmus+ na našej škole bol rozdelený na dve časti po jednom týždni. Prvá časť sa odohrávala v Olomouci od 9. 10. do 15. 10. 2016  a druhá časť v nasledujúcom roku v dňoch 28. 05. do 10. 06. 2017 v Havířove. Naši žiaci takto úspešne absolvovali prvú zahraničnú prax s množstvom neopakovateľných zážitkov. 


Poďakovanie

Ďakujeme našim profesorom za realizáciu projektu Erasmus+, ktorý pripravujú dobrovoľne aj vo svojom voľnom čase.  ING. VLADIMÍR BRATH


Autor projektu pre Strednú priemyselnú školu dopravnú v Trnave.

"Skúsenosť je učiteľom všetkých vecí" - G. J. Caesar
ING. ĽUBICA GERGELYOVÁAutor projektu pre Strednú priemyselnú školu dopravnú v Trnave

"Učíme sa pre život, nie pre školu" - L. A. Seneca 

Kontakt

Stredná priemyselná škola dopravná

Študentská 23, Trnava 

033/ 53 40 681

vbrath.spsdtt@gmail.com