ERASMUS PLUS
SINCE 2016

TURNUS 2018 

Turnus už druhého ročníka projektu Erasmus+ na našej škole sa zahájil v nedeľu dňa 8.4 2018 príchodom na strednú Moravu do mesta Olomouc. Po ubytovaní boli všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili projektu oboznámení so svojimi pracovnými stanoviskami, resp. presnou adresou prislúchajúcej firmy. Všetci úspešne a s elánom absolvovali prax.


Poďakovanie

Ďakujeme našim profesorom za realizáciu projektu Erasmus+, ktorý pripravujú dobrovoľne aj vo svojom voľnom čase.  ING. VLADIMÍR BRATH


Autor projektu pre Strednú priemyselnú školu dopravnú v Trnave.

"Skúsenosť je učiteľom všetkých vecí." -G.J.Caesar
ING. ĽUBICA GERGELYOVÁAutor projektu pre Strednú priemyselnú školu dopravnú v Trnave

"Učíme sa pre život, nie pre školu"- L. A. Seneca 

Kontakt

Stredná priemyselná škola dopravná

Študentská 23, Trnava 

033/ 53 40 681

vbrath.spsdtt@gmail.com