ERASMUS PLUS

SINCE 2016                                      TURNUS 2019

Turnus už tretieho ročníka projektu Erasmus+ na našej škole sa uskutočnil po začiatku školského roka v mesiaci október v meste Olomouc a v meste Přerov. Naši žiaci opäť absolvovali dvojtýždňovú stáž vo firmách zaoberajúcich sa problematikou, ktorú žiaci študujú. Vo voľnom čase spoznávali nádherné historické mesto. Študenti úspešne absolvovali túto prax, ktorá im priniesla nové poznatky a vedomosti.


                                      TURNUS 2018

Turnus druhého ročníka projektu Erasmus+ na našej škole sa zahájil dňa 9. 04. do 20. 04. 2018 príchodom na strednú Moravu do mesta Olomouc. Po ubytovaní boli všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili projektu oboznámení so svojimi pracovnými stanoviskami, resp. presnou adresou prislúchajúcej firmy. Všetci úspešne a s elánom absolvovali prax.


TURNUS 2016 - 2017

Prvý ročník projektu Erasmus+ na našej škole bol rozdelený na dve časti po jednom týždni. Prvá časť sa odohrávala v Olomouci od 9. 10. do 15. 10. 2016  a druhá časť v nasledujúcom roku v dňoch 28. 05. do 10. 06. 2017 v Havířove. Naši žiaci takto úspešne absolvovali prvú zahraničnú prax s množstvom neopakovateľných zážitkov. 


Poďakovanie

Ďakujeme našim profesorom za realizáciu projektu Erasmus+, ktorý pripravujú dobrovoľne aj vo svojom voľnom čase.  ING. VLADIMÍR BRATH


Autor projektu pre Strednú priemyselnú školu dopravnú v Trnave.

"Skúsenosť je učiteľom všetkých vecí" - G. J. Caesar
ING. ĽUBICA GERGELYOVÁAutor projektu pre Strednú priemyselnú školu dopravnú v Trnave

"Učíme sa pre život, nie pre školu" - L. A. Seneca 

Kontakt

Stredná priemyselná škola dopravná

Študentská 23, Trnava, 917 01

033/ 53 40 681

vbrath.spsdtt@gmail.com

© 2018 SPSDTT. Všetky práva vyhradené. Created with love by Peter Bínovský, Kristián Vida, Jakub Kriška, Jakub Mindek,          Ing. Vladimír Brath 
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!